Vordering Healthy Home Kits project 2019

Om een bijdrage te leveren aan verduurzaming binnen de koffieketen, steunt de Hesselink Koffie Foundation verschillende duurzaamheidsprojecten. Dit jaar ondersteund de Hesselink Koffie Foundation samen met de Efico Foundation en Habitat for Humanity Guatemala het Healty Home Kits project. Dit houdt in dat 45 families voorzien worden van een Healthy Home Kit: de families krijgen een fornuis waardoor minder brandhout nodig is, een latrine en een waterfilter. Ze krijgen toegang tot basis elementen voor een gezond en hygiënisch huishouden.

Habitat for Humanity Guatemala heeft een nulmeting uitgevoerd waardoor het project voortdurend wordt gevolgd. Er is een tussentijdse beoordeling uitgevoerd door Habitat for Humanity. Daaruit zijn de volgende resultaten voortgekomen:

  • Brandhout gebruik: De families in Buena Vista Las Flores verbruiken veel brandhout om op te koken. Gemiddeld 1,141 kg per maand per familie. Er wordt nu gestart met een proef waarbij families gaan koken op een andere manier, zodat het verbruik van het brandhout naar verwachting aanzienlijk zal dalen.
  • CO2 uitstoot: Open-vuur-koken is de uitstoot van CO2. Dit gas is zeer giftig voor mensen. De uitstoot die we gemeten hebben in Buena Vista Las Flores is vele malen hoger dan dat de WHO (World Health Organization) aanraad. Nadat het project afgerond is zullen we wederom de uitstoot van CO2 meten. Hier is de verwachting dat de uitstoot vele malen lager zal zijn dan voorheen.
  • Water vervuiling/besmetting: Het water dat families in Buena Vista las Flores gebruiken zit vol met bacteriën. Door middel van het installeren van waterzuiverings filters  krijgen families toegang tot zuiver drinkwater. Wederom na afronding van het project zullen we waterproeven nemen om het verschil in vervuiling te evalueren.

De fornuizen zonder brandhout verminderen de uitstoot van CO2 en tevens het gebruik van brandhout. De families spelen zelf een belangrijke rol bij het bouwen van het fornuis, dit om de arbeidskosten te verlagen en om eigendom van de families te bevorderen.

De geventileerde latrines zijn een veilige en simpele oplossing voor het afvoeren van ontlasting. De latrines hebben een betonnen vloer en wanden van hout of bamboe, zodat uitbraken van bijvoorbeeld diarree verminderd worden. Ook bij het realiseren van de latrines helpen de families zelf mee.

In april heeft Habitat for Humanity Guatemala alle 45 families voorzien van een water zuiverings filter.

Het einde van het project nadert. Zodra het afgerond is wordt geëvalueerd wat het algehele effect is geweest van de Healthy Home Kits bij de 45 families in Buena Vista las Flores.

Ook duurzame koffie schenken in uw organisatie?

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van onze koffiebonen? Wij bieden professionals de mogelijkheid om één kilo koffie uit onze eigen koffiebranderij gratis uit te proberen.

Recommended Posts

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken