VAN GROEN...

VAN GROEN NAAR GELUK

Van Groen…

De herkomst van de koffie die Hesselink Koffie inkoopt moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Om de kwaliteit van de koffie te kunnen waarborgen, werkt Hesselink Koffie enkel samen met partijen die aangesloten zijn bij de vooraanstaande koffiekeurmerken: Rainforest Alliance, Max Havelaar Fairtrade en SKAL-biologisch. Alle koffie van Hesselink Koffie is dan ook 100% gecertificeerd.

Voor onze Gran Gusto lijn gebruiken wij 100% gecertificeerde koffie dat wordt gegarandeerd met het RFA-certificaat (Rainforest Alliance keurmerk). Onze Fingerprinted koffielijn is onze meest duurzame koffie. Deze draagt zowel de Fairtrade certificering van Max Havelaar als de SKAL-certificering. Dit maakt onze Fingerprinted koffie niet alleen duurzaam, maar ook biologisch.

De koffie die Hesselink Koffie inkoopt, komt soms van een enkele plantage, maar in de meeste gevallen via een coöperatie. Bij zo’n coöperatie zijn meerdere (kleinere) koffieboeren uit de regio aangesloten. Op die manier kunnen zij hun krachten bundelen en hoeven ze niet alles zelf te regelen. De oogsten van deze boeren worden verzameld, geprepareerd en verscheept.  Vanuit de coöperaties wordt tevens gecontroleerd of de boeren zich houden aan de richtlijnen voor het produceren van gecertificeerde koffie.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance werkt aan behoud van biodiversiteit en duurzame bestaanszekerheid met aandacht voor planet, people, product en profit. Het Rainforest Alliance Certified keurmerk garandeert dat de koffiebonen op een duurzame wijze zijn geproduceerd, met respect voor de ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Hiermee zijn we er zeker van dat niet alleen de eindgebruiker, maar ook de producent gelukkig wordt van koffie.

AFKOMST PERCENTAGE TYPE GEBIED ORGANISATIE
Guatemala Plantanil 7,5% Plantage San Marcos Finca El Platanillo
Peru GR 5% Plantage San Martin BIO Azul
Mandheling Gr 5% Cooperatieve Aceh KSU Rahmat Kinara
India Robusta Cherry AB 5% Plantage Karnataka Almagameted
Santos Cerrado 17/18 15% Plantage Cerrado Fazenda Rio Brilhant
Colombia Excelso 10% Plantage Valle Del Cauca Finca Manantiale
Guatemala SHB Acatenango Pachup 15% Plantage Acatenango Finca Santa Elisa Pachup
Guatemala HB 7,5% Plantage Fraijanes Cooperativa Nuevo Sendero
Totaal percentage 70%
Rainforest Alliance

Max Havelaar Fairtrade

Max Havelaar Fairtrade werkt vanuit de overtuiging dat je beter eerlijke handel kan drijven met ontwikkelingslanden dan dat je giften schenkt. De koffieboeren krijgen een eerlijke minimumprijs voor hun koffie, waardoor zij inkomenszekerheid hebben. Met de Fairtrade certificering wordt meegewerkt aan een eerlijke handelsketen en wordt voorheen kansarme boeren een beter bestaan geboden.

AFKOMST FINGERPRINTED ED FTO PERCENTAGE FAIR TRADE ORGANIC – TYPE REGIO ORGANISATIE CODE
Nicaragua SHG 10% Cooperatieve Matagalpa CECOCAFEN FLO ID 847
Mandheling GR 1 5% Cooperatieve Aceh KSU Rahmat Kinara FLO ID 31376
Peru GR 1 5% Cooperatieve Cajamarca Asoc. De Prod. Agropecuarios Bosques Verdes FLO ID 5615
Mexico Robusta 5% Cooperatieve Chiapas Grapos-Grupo de Asesores de Produccion Organica FLO ID 19465
Honduras SHG 5% Cooperatieve Ocotepque Coop de Product. de Cafe la Encarnacion Limitada FLO ID 18494
Totaal percentage   30%
Max Havelaar Fair Trade

Europees Kenmerk voor Biologisch – SKAL

Het Europese Keurmerk voor Biologisch garandeert dat een product voldoet aan de Europese normen voor biologische producten. Om dit keurmerk te mogen voeren, zijn er strenge eisen gesteld aan de producten. De ingrediënten moeten bijvoorbeeld geteeld zijn zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De Nederlandse, onafhankelijke organisatie SKAL controleert of de producten daadwerkelijk biologisch zijn en zij geven de SKAL-certificering uit. Bij het verbouwen van biologische koffie staat het belang van biodiversiteit voorop, zodat de koffie niet alleen goed is voor ons, maar ook voor de natuur.

SKAL Biocontrole

Climate Neutral Group

Climate Neutral Group werkt al ruim vijftien jaar aan het terugdringen van klimaatproblemen. Dit doen zij door klimaatneutraal ondernemerschap te stimuleren. Climate Neutral Group bepaalt de CO2-voetafdruk van bedrijven door de processen die CO2-uitstoot veroorzaken in kaart te brengen. Dit inzicht helpt organisaties bij het nemen van de juiste stappen voor het verminderen van CO2-uitstoot.

Klimaatneutraal betekent dat bedrijven hun CO2 uitstoot volledig compenseren door bijvoorbeeld een project te steunen dat CO2 uitstoot tegengaat. Climate Neutral Group heeft diverse van die zogenoemde klimaatprojecten opgezet.

Zo steunen wij het Afrika Biogasproject van Climate Neutral Group. We investeren in dit project door middel van ‘carbon credits’, ook wel CO2 credits. Elke credit die Hesselink Koffie koopt, zorgt voor een afname van 1 ton CO2. Door de aankoop van carbon credits is het mogelijk om bijvoorbeeld biogasinstallaties aan te leggen in Oeganda, Kenia of Tanzania waardoor de CO2-uitstoot verminderd, bomen worden gespaard en de lokale bevolking erop vooruit gaat. Op de lange termijn zorgt het ook voor een duurzamere wereld. Hier vindt u meer informatie over het biogasproject in Oeganda.

Momenteel stoten wij evenveel CO2 uit als dat we compenseren. Dat betekent dat we onszelf klimaatneutraal mogen noemen en het keurmerk ‘Klimaatneutraal product’ mogen voeren.

Tevens leveren wij door het steunen van het biogasproject een bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De VN heeft 17 doelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat er een eind komt aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Seabridge

Voor de distributie van koffie werkt Hesselink Koffie samen met distributeur Seabridge, een logistiek centrum en distributieplatform van ‘groene’ koffie. Het bedrijf is houder van het certificaat ‘Green Building’ van de Europese Commissie, dankzij hun unieke beheersysteem van afvalstoffen. Alles gebeurt op een CO2-neutrale wijze dankzij de groene energie die ter plaatse via fotovoltaïsche panelen wordt opgewekt. Een constante temperatuur en luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de ruwe koffie in perfecte conditie blijft.

Hesselink Koffie laat zijn koffie aanleveren in Big Bags van 1000 kg. Dit is efficiënter in transport en verwerking dan de traditionele jute zakken. Na het transport worden de zakken direct voor recycling aangeboden. De warmte die tijdens het branden van de koffie in onze koffiebranderij vrijkomt, wordt gebruikt om het pand te verwarmen.

Ook bij het transport van onze koffie is aan duurzaamheid gedacht.  De distributie gaat per spoor, waardoor we vrachtwagens kunnen vervangen door treinen. Daarnaast wordt de koffie zo efficiënt mogelijk bij ons bezorgd: één keer per twee weken in plaats van elke week, in combinatie met een digitaal bestelsysteem.

DUURZAME KOFFIE INKOPEN

Bij alle activiteiten die Hesselink Koffie onderneemt bij de inkoop van koffie, wordt de triple-P-benadering gehanteerd, gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Hesselink koopt zijn koffie in bij importeurs en handelaren die aangesloten zijn bij Global Compact. Dit is een internationaal netwerk van bedrijven die gezamenlijke richtlijnen hebben op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Het netwerk opereert onder de vlag van de Verenigde Naties.

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken