We worden vandaag de dag geconfronteerd met immense uitdagingen. Miljarden burgers leven nog steeds onder het juk van de armoede, de ongelijkheid binnen en tussen landen neemt toe en klimaatverandering is nog steeds een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Volgens de Verenigde Naties kan dit zo niet langer. In 2015 hebben de landen daarom beslist over nieuwe mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling, ook wel de Sustainable Development Goals (SDGs). De SDGs zijn de opvolger van de Millenniumdoelstellingen en gaan niet alleen over ontwikkeling maar ook over duurzaamheid. Een belangrijk thema voor Hesselink Koffie. 

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Deze doelen en subdoelen moeten de komende vijftien jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en planeet. De implementatie van de doelen zijn per land van de VN verschillend. Eén ding is wel zeker, zowel overheden, NGO’s, kennisinstellingen, burgers én bedrijven zullen zich moeten inzetten om de doelen in 2030 te behalen.

Duurzame maatregelen

Hesselink koffie ziet de noodzaak van deze doelen in. Duurzaamheid speelt dan ook een doorslaggevende rol in de keuzes die wij maken binnen onze bedrijfsvoering. Omdat wij het belangrijk vinden dat de doelen worden behaald, werken wij hier aan mee. Dit doen wij door onder andere onze steun te verlenen aan het Afrika Biogasproject van Climate Neutral Group. Met dit project worden er biogasinstallaties aangelegd bij huishoudens in Tanzania, Oeganda en Kenia om zo het koken op biogas te stimuleren. Dit is beter voor de gezondheid en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Met alleen al dit project dragen wij ons steentje bij aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals. Lees hier alles over het project in Oeganda.

Echter, wij doen veel meer om de wereld te verduurzamen. Op onze website: Van Groen Naar Geluk kunt u lezen wat wij allemaal doen om dit te bereiken. Met alleen bovenstaand project steunen wij al 7 van de 17 doelen, maar door álle projecten de wij steunen, onze inzet en de manier waarop wij ondernemen dragen wij bij aan 12 van de 17  doelen van de Verenigde Naties.

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken