...NAAR VERPAKKEN...

VAN GROEN NAAR GELUK

De Koffiezak

Om de koffie vers te houden, wordt deze direct na het branden verpakt in een 100% aluminiumvrije verpakking, dit zorgt ervoor dat het milieu minder wordt belast. Onze verpakkingen zijn volledig recyclebaar en worden vervaardigd met kunststoffolie, bestaande uit 13% polyester en 87% polyethyleen. Door de hoge calorische waarde komt er bij de verbranding van de verpakking evenveel energie vrij als bij de productie van de verpakking. Op deze manier geeft Hesselink Koffie energie terug aan de aarde.

In 2017 is Hesselink Koffie overgegaan op 100% metaalvrije verpakkingen. Dit leverde een besparing van 4,2% minder CO2 uitstoot op. Daarnaast houdt Hesselink Koffie de ontwikkelingen rondom geheel recyclebare verpakkingen nauwlettend in de gaten. Hesselink Koffie heeft als doelstelling om in 2019/2020 over te stappen op 100% biodegredable verpakkingen, deze worden momenteel getest.

Hesselink Koffiezak

SLIM KOFFIE BESTELLEN

Hesselink Koffie heeft er voor gekozen om de koffie zo efficiënt mogelijk te bezorgen: één keer per maand met een volle vrachtwagen in plaats van elke twee weken. Bezorgwagens hoeven hierdoor minder vaak te rijden, brandstof wordt bespaard en het CO2-gehalte wordt teruggedrongen. In 2016 vonden er 26 transporten plaats met 14300 kg CO2 uitstoot. In 2017 vonden er 13 transporten plaats met 7150 kg CO2 uitstoot. Een besparing van 50%.

Hesselink Koffie bespaart ook op papierverbruik met een digitaal bestelsysteem, dat automatisch alle bestellingen vanuit de website doorzet naar onze verkoopafdeling.

In de toekomst willen we verder ontwikkelen op het gebied van transport door kritisch te kijken naar het brandstoftype en het gebruik van bezorgauto’s.

DUURZAME AFVALVERWERKING

Alle afval wordt volledig gescheiden aangeboden (bio, folie, papier en restanten).

Hesselink Koffie ziet niet alleen toe op de milieuvriendelijke inzameling van eigen afval. Het familiebedrijf helpt ook hun klanten met duurzame afvalverwerking. De verpakkingen van onze koffie kunnen ingezameld worden ten behoeve van het Plastic Hero inzamelprogramma.

Plastic Heroes vraagt aandacht voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. De gebruikte plastic verpakkingen worden gerecycled. De grondstof die dat oplevert, dient weer voor het maken van nieuwe producten.

Voor de recycling van papier en karton werkt Hesselink Koffie samen met Excelsior, een plaatselijke muziekvereniging in Winterswijk. Excelsior zamelt het papier en karton in tegen een kleine vergoeding. De opbrengsten daarvan komen volledig ten goede aan de muzikale jeugd.

ECOLOGISCH VERANTWOORD KOFFIE HUISVESTEN

Ook op het gebied van huisvesting wil Hesselink Koffie zijn CO2-footprint verkleinen. We hebben ons bedrijfspand uitgerust met vooraanstaande milieumanagementsystemen en we streven ernaar om een paperless office te zijn. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van digitale facturatie.

Het bedrijfspand van Hesselink Koffie is voorzien van hoogwaardige isolatie, wordt verlicht door LED-verlichting en is uitgerust met een Heat Recovery Systeem dat gebruik maakt van de restwarmte die tijdens het brandproces vrijkomt. Ook wekken we zelf groene energie op middels 390 zonnepanelen op ons dak

HESSELINK KOFFIE GRATIS UITPROBEREN?

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken