Hesselink Koffie Foundation

Jaarlijkse uitreiking voor het meest innovatieve duurzaamheidsproject

Hesselink Koffie Foundation

De ingediende projecten worden op verschillende aspecten beoordeeld. Allereerst wordt gekeken op welke manier het project een toegevoegde waarde levert bij verduurzaming binnen Sustainability Grid. Ook speelt de mate van innovatie, originaliteit en vooruitstrevendheid een rol. De Hesselink Koffie Foundation waardeert het streven naar duurzame idealen.

Projecten

2016 – Duurzaam ontwikkelingsproject koffiegemeenschap Honduras

In 2016 steunt de Hesselink Koffie Foundation wederom samen met de Efico Foundation een duurzaamheidsproject in een koffieproducerend land. Dit jaar wordt een project van Fundación Amigos del Cafe gesteund.

2015 – Hernieuwbare duurzame energie voor Guatemalteekse koffieboeren

Door middel van zonne-energie worden koffiegemeenschappen in Guatemala voorzien van elektriciteit. Onder andere  huizen, scholen, een kerk, een ziekenhuis en een kinderdagverblijf worden voorzien van duurzame energie.

2014 – Waterfilters voor koffieboeren in Guatemala

Mede dankzij steun van de Hesselink Koffie Foundation zijn er 275 waterfilters gekocht voor de Guatemalteekse koffieboeren en bevolking, zodat zij kunnen worden voorzien van schoon drinkwater.

HESSELINK KOFFIE FOUNDATION STEUNEN?

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken