DUURZAAM PRODUCTIE PROCES

Het toepassen van moderne technieken om koffie zo duurzaam mogelijk te produceren, branden en te leveren

Duurzaam Productie Proces

Duurzaam betekent bij Hesselink Koffie meer dan alleen duurzame koffie (Rainforest, Fairtrade). Hesselink Koffie werkt duurzaam in elk aspect van de organisatie. Ook onze medewerkers streven ernaar zo duurzaam mogelijk te werken en de CO2-uitstoot te beperken. De koffiebranderij maakt gebruik van groene energie, die in de nabije toekomst zelf geproduceerd zal worden. Door het branden van grote hoeveelheden koffie soorten per dag wordt de energie zo efficiënt mogelijk gebruikt. Duurzame koffie in elke zin van het woord.

De warmte die tijdens het branden van de koffie in onze koffiebranderij vrijkomt, wordt gebruikt om het pand te verwarmen. Ook bij het transport van onze koffie is aan duurzaamheid gedacht. De koffie wordt zo efficiënt mogelijk bezorgd: één keer per twee weken in plaats van elke week, in combinatie met een digitaal bestelsysteem.

Bij Hesselink Koffie zijn wij bijzonder trots op onze duurzame koffie. Onze koffie is 100% Rainforest gecertificeerd. Onze Fingerprinted productlijn is onze meest duurzame koffie: deze is zowel biologisch als Fairtrade gecertificeerd. Dankzij deze stichting ondersteunt Hesselink Koffie diverse ontwikkelingsprojecten in koffieproducerende landen.

WAT MAAKT HESSELINK KOFFIE DUURZAAM?

 • Inkoop

  Hesselink koopt zijn koffie bij importeurs en handelaren die aangesloten zijn bij Global Compact. Een internationaal netwerk met gezamenlijke richtlijnen rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu.

 • Biodiversiteit

  Rainforest Alliance werkt aan behoud van biodiversiteit en duurzame bestaanszekerheid met aandacht voor planet, people, product en profit.

 • Distributie

  Distributeur Seabridge werkt C02-neutraal. Het bedrijf is houder van het certificaat ‘Green Building’ van de Europese Commissie, dankzij een uniek beheersysteem van afvalstoffen.

 • Ondersteuning

  Het Fingerprinted koffieconcept bestaat uit gecertificeerde Rainforest koffie met het Efico Foundation-logo. Dankzij deze stichting is het mogelijk een duurzaam project in een koffieproducerend land te steunen.

 • Oplevering

  Het brandproces gebeurt op de meest efficiënte manier met de meest moderne apparatuur. Zo gaat geen energie verloren en wordt aan alle milieuvoorschriften voldaan.

HESSELINK KOFFIE GRATIS UITPROBEREN?

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken