DUURZAAM KOFFIE INKOPEN

Altijd vanuit een betrouwbare en duurzame bron bij Hesselink Koffie

Duurzame Koffie Inkopen

Bij alle activiteiten die Hesselink Koffie onderneemt bij de inkoop van koffie, wordt de triple-P-benadering gehanteerd, gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Hesselink koopt zijn koffie in bij importeurs en handelaren die aangesloten zijn bij Global Compact. Dit is een internationaal netwerk van bedrijven die gezamenlijke richtlijnen hebben op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Het netwerk opereert onder de vlag van de Verenigde Naties.

Voor de distributie van onze koffie werken wij samen met distributeur Seabridge. Seabridge werkt CO2-neutraal. Het bedrijf is houder van het certificaat ‘Green Building’ van de Europese Commissie, dankzij een uniek beheersysteem van afvalstoffen.

Seabridge is een logistiek centrum en distributieplatform van ‘groene’ koffie. Seabridge heeft een opslag voor 450.000 zakken koffie in een 20.000 m2 magazijn. Bij Seabridge staat alles in het teken van duurzaamheid, groene energie, moderne technologie voor automatische ontvangst, bemonstering, indeling, drogen, mengen, debagging en de opslag van groene koffie. Een constante temperatuur en luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de ruwe koffie in perfecte conditie blijft. Alles gebeurt op een CO2-neutrale wijze dankzij de groene energie die ter plaatse via fotovoltaïsche panelen wordt opgewekt.

De distributie gaat per spoor rechtstreeks naar Seabridge, waardoor we vrachtwagens kunnen vervangen door treinen. Door de samenwerking op deze manier te bevorderen, zijn we in staat duurzaamheid verder te integreren in onze koffie supply chain.

Hesselink laat zijn koffie aanleveren in Big Bags van 1000 kg. Dit is efficiënter in transport en handling dan de traditionele jute zakken. Na het transport worden de zakken direct voor recycling aangeboden.

HESSELINK KOFFIE UITPROBEREN?

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van onze koffiebonen voor de horeca? Wij bieden professionals de mogelijkheid om één kilo koffie uit onze eigen koffiebranderij gratis uit te proberen.

WIJ HEBBEN ONS AANGESLOTEN BIJ DE VOLGENDE INSTANTIES

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken