DUURZAME ENERGIE

Altijd vanuit een betrouwbare en duurzame bron bij Hesselink Koffie

Duurzaam Koffie Branden

Het brandproces geschiedt op de meest efficiënte manier met de meest moderne apparatuur. Zo gaat geen energie verloren en wordt aan alle milieuvoorschriften voldaan.

Ons brandingsproces is volledig geautomatiseerd en verloopt volgens de nieuwste techniek. Dit draagt er aan bij dat Hesselink Koffie tot 95% minder water verbruikt bij de verwerking van vliezen.

Wij zijn continu op zoek naar innovaties die kunnen bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie tijdens het branden van onze koffie. In de toekomst willen wij innoveren door ruwe koffie voor te verwarmen middels een preheating systeem waarbij de restwarmte van de brander, die nu door de schoorsteen naar buiten gaat, wordt hergebruikt.

HESSELINK KOFFIE UITPROBEREN?

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van onze koffiebonen voor de horeca? Wij bieden professionals de mogelijkheid om één kilo koffie uit onze eigen koffiebranderij gratis uit te proberen.

WIJ HEBBEN ONS AANGESLOTEN BIJ DE VOLGENDE INSTANTIES

Begin met typen en druk 'Enter' om te zoeken